Journals

 • Arctic Review

  Arctic Review on Law and Politics is a scientific, multidisciplinary journal in the fields of jurisprudence and social sciences. Jurisprudence and social sciences are understood in a wide sense, as they also encompass such academic disciplines as economy, sociology, human geography, social anthropology and ethnography.

 • Forskning og forandring

  Research and Change is a new double blind peer reviewed journal, published twice a year. The journal calls for and publishes contributions that explicitly seek to elucidate the relationship between research and changes in practice. Research and Change is published by NOASP Cappelen Damm and is a collaborative project involving Scandinavian university colleges and universities. The journal will publish articles in Danish, Norwegian, Swedish and English.

 • Högre utbildning

  The journal's overall purpose is to support the development of knowledge relevant for teaching and education at universities and other higher education institutions.

 • Inspira – tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere

  Inspira er et vitenskapelig tidsskrift som formidler fagartikler, forskningsartikler og kunnskapsoppsummeringer av spesiell relevans for anestesi-, operasjon- og/eller intensivsykepleiere, slik at kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet ivaretas i møte med pasientene i det kliniske feltet.

 • Internasjonal Politikk

  Internasjonal Politikk er det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innen internasjonale studier. Tidsskriftet legger til grunn en åpen og bred tilnærming til fagområdet, som tar utgangspunkt i det vi studerer, heller enn hvordan vi studerer det.

 • Journal for Research in Arts and Sports Education

  Journal for Research in Arts and Sports Education is a Nordic and international, open access peer-reviewed journal that publishes high quality original articles about research in the field of arts education, sports education and physical education.

 • Nordic Journal of Literacy Research

  Nordic Journal of Literacy Research will contribute to the creation of a critical and dynamic picture of literacy in a Nordic context. The journal publishes peer-reviewed articles in English, Norwegian, Swedish and Danish.

 • Nordic Research in Music Education

  Nordic Research in Music Education is an international peer-reviewed open access journal established by the Nordic Network of Music Education Research. The journal publishes original, high-quality and timely research that advance and debate research in all areas of music education.

 • Nordic Studies in Education

  Nordic Studies in Education mediates articles, information and debate on topical subjects within education in the Nordic countries. By means of research articles and vivid debate and through information on topical professional issues, educational problems are presented from various social-science and historical-philosophical points of view.

 • Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

  Nordic Journal of Pedagogy and Critique will create an arena for considered and critical analysis of educational and developmental processes. Pedagogy – historical and current – delineates the range of subjects the journal covers. It will be a place for new ideas and generate analyses that advance fresh perspectives on pedagogical issues and institutions.

 • Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis

  Nordic Journal of Education and Practice (Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis) focuses on the field of education in schools and vocational and professional development. The relationship between education and practice is emphasized, and the journal aims to promote research relevant for a broad field within education.

 • Nordisk Østforum

  Nordisk Østforum (NØF) dekker politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Russland, Balkan, Øst-Europa og det postsovjetiske området. Tidsskriftet inviterer forskere til å ta del i den nordiske debatten om utviklingen i et av våre viktigste nærområder.

 • Nordisk barnehageforskning

  Nordisk barnehageforskning (NBF) publiserer originale artikler av høy vitenskapelig kvalitet som utvikler og styrker samtalen om barnehager og barnehagelærerutdanningene i Norden. NBF er et samlingspunkt for barnehageforskningen i Norden, med bred tematisk og metodologisk orientering. Tidsskriftet bidrar til synliggjøring av nordisk barnehageforskning gjennom å kople dem opp mot større nettverk i Norden og i en bredere internasjonal sammenheng.