Cover Image

Profesjon og ledelse i Den norske kirke: Organisering av arbeid i en kirke i endring

Javascript must be enabled to load the html version of the book.

Cover Image

Author:
Stephen Sirris
Published
January 24, 2022

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202730048

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202755812

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202755829

Details about the available publication format: XML

XML
9788202755836

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202748005