2 Titles

Norske Oldfunn

Norske Oldfunn er en vitenskapelig skriftserie med lang historie. Gjennom serien Norske Oldfunn har Universitetets Oldsaksamling/Historisk Museum/Kulturhistorisk Museum presentert ny og betydningsfull arkeologisk forskning fra 1916 og til i dag.

Fokuset for skriftserien har særlig vært forskning med utgangspunkt i materiell kultur, og i særdeleshet arkeologiske artefakter. De senere år har fokuset utvidet seg og serien presenterer i dag et videre perspektiv av arkeologiske forskning. Ambisjonen med skriftserien er fortsatt den samme, formidling av arkeologisk forskning av høy kvalitet.

Norske Oldfunn er rangert på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Fra 2021 publiseres serien på nett. Dersom du ønsker å kjøpe et fysisk eksemplar av utgave IXXVI, må du kontakte museumsbutikken.

Tidligere utgivelser

1:0001: Norske Oldfund 1. Gravplassen fra Store-Dal i skjeberg. Jan Petersen. Kristiania 1916. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007042604066

1:0002: Norske Oldfund 2. Tuneskipet. Haakon Schetelig. Kristiania 1917. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007042504001

1:0003: Norske Oldfund 3. Ruskenesset. En Stenalders jagtplass. August Brinkmann og H. Shetelig 1920. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007042604032

1:0004: Norske Oldfunn 4. Meldalsfunnene. En gravplads under flat mark fra ældre jernalder på Vahaugen i Meldalen. Th. Petersen 1923. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011053104146

1:0005: Norske Oldfunn 5. Bronsefløyene fra Heggen og Tingelstad kirker. A.W. Brøgger og Anders Bugge 1925. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007042604060

1:0006: Norske Oldfunn 6. Evje-Stenen og Alstad-Stenen. Lis Jacobsen 1933. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105014

1:0007: Norske Oldfunn 7. Snartemofunnene. Studier i folkevandringstidens ornamentikk og teksitlhistorie. Bjørn Hougen 1935. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030107505

1:0008: Norske Oldfunn 8. Gjermundbufunnet. En høvdinggrav fra 900-årene fra Ringerike. Sigurd Grieg 1947. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007011801013

1:0009: Norske Oldfunn 9. Sætrangfunnet. Wencke Slomann 1959. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008052300041

1:0010: Norske Oldfunn 10. Arkeologiske undersøkelser Telemark. Irmelin Martens og Anders Hagen 1959. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-60575

1:0011: Norske Oldfunn 11. Kaupang bind 1, C. Blindheim, B. Heyerdahl-Larsen og R. L. Tollnes 1981. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019022848503

1:0012: Norske Oldfunn 12. Gravplassen Hunn i Østfold. Heid Gjøstein Resi 1986. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007080600005

1:0013: Norske Oldfunn 13. Jernvinna på Møsstrond i Telemark. Irmelin Martens og Anna M. Rosenqvist 1988. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008072400037

1:0014: Norske Oldfunn 14. Kaupang-funnene. Bind IIIB. Bosetningsområdets keramikk. Ellen Karine Hougen 1993. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071004008

1:0015: Norske Oldfunn 15. The Scandinavian Relief Brooches of the Migration Period. Thorleif Sjøvold 1993. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007121000020

1:0016: Norske Oldfunn 16. Kaupang-funnene, Bind II. Gravplassene i Bikjholbergene/Lamøya. Undersøkelsene 1950-1957. Charlotte Blindheim og Birgit Heyerdahl-Larsen 1995. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008022100091

1:0017: Norske Oldfunn 17. Auve. Bind II. Tekniske og naturvitenskapelige undersøkelser. Einar Østmo et al. 1997.  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010010604062

1:0018: Norske Oldfunn 18. Kaupang-funnene. Bind IIIA. Undersøkelser i 1998. Roar L. Tollnes. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031100029

1:0019: Norske Oldfunn 19. Kaupang-funnene, Bind II. Gravplassene i Bikjholbergene/Lamøya. Undersøkelsene 1950-1957. Del B. Oldsaksformer. Kulturhistorisk tilbakeblikk. 1999. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008103000050

1:0020: Norske Oldfunn 20. The Hoen Hoard. Signe Horn Fuglesang and David M. Wilson. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-85326

1:0021: Norske Oldfunn 21. Vesle Hjerkinn - Kongens gård og sælehus. Birte Weber et al. 2007. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061506017

1:0022: Norske Oldfunn 22. Kaupang in Skiringssal. Kaupang Excavation Project Publication Series, Volume 1. Edited by Dagfinn Skre, 2007. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-48416

1:0023: Norske Oldfunn 23. Means of Exchange. Kaupang Excavation Project Publication Series, Volume 2. Edited by Dagfinn Skre, 2008. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-48417

1:0024: Norske Oldfunn 24. Things from the Town. Kaupang Excavation Project Publication Series, Volume 3. Edited by Dagfinn Skre 2011. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-48372

1:0025: Norske oldfunn. In progress. Kaupang Excavation Project Publication Series. Volume 4, edited by Dagfinn Skre.

1:0026: Norske Oldfunn 26. Krigergraver. En dokumentarisk studie av senneolittiske hellekister i Norge. Einar Østmo, 2011. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013092038080

1:0027: Norske Oldfunn 27. Gravfeltet på Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold. Vivian Wangen, 2009. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-85328

1:0028: Norske Oldfunn 28. Auve. En fangstboplass fra yngre steinalder på Vesterøya i Sandefjord. Einar Østmo, 2008. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011091608304

1:0029: Norske Oldfunn 29. Kaupang-funnene. Bind IIIC. Whetstones and grindstones in the settelment area; the 10956-1974 excavations. Helge Askvik og Heid Gjøstein Resi, 2008. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-85330

 

 

 

Om serien