1 Titles

Libelli: Minimono

Libelli-serien er et nytt konsept for akademisk publisering og vitenskapelig kommunikasjon, og består av autoritativ og fagfellevurdert forskning innen fagfeltet kunsthistorie og visuelle studier i Norden.

Libelli (lat.: små bøker) er en skriftserie som består av bøker på 40–70 sider, såkalte minimonografier. Serien er under etablering og første utgave vil komme i 2022. Libelli vil utgis med åpen tilgang, med mulighet til print on demand.

libelli

Intensjoner og temaer

Libelli vil løfte frem og inspirere til ny forskning på feltet kunsthistorie og visuelle studier i Norden.

Libelli-serien vil bestå av utgivelser som utfordrer eller går i dialog med tidligere forskning, eller som undersøker kunstnerskap og fenomener som har vært lite behandlet. Serien som helhet vil ha et bredt tematisk nedslagsfelt, mens hver enkelt utgivelse fokuserer på et avgrenset tema og et klart definert problemfelt.

Serien består av små bøker, såkalte minimonografier. Minimonografien er et alternativt publiseringsformat hvor forskere kan utgi tekster som er lengre enn en artikkel, men kortere enn en tradisjonell monografi.

Initiativet til etableringen av skriftserien springer ut fra Faggruppen for kunsthistorie og visuelle studier ved Universitetet i Oslo, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Utgiver er Cappelen Damm Akademisk.

Redaksjon

  • Anny Bo Fremmerlid, førstelektor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo. Ansvarlig redaktør.
  • Ragnhild M. Bø, ph.d, frilans kunsthistoriker.
  • Ingrid Halland, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen.
  • Talette Rørvik Simonsen, forsknings- og utviklingsansvarlig, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
  • Aron Vinegar, professor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

Innsending

Skriftserien har åpen innsending innenfor seriens tematikk. Tekstene kan publiseres på norsk, svensk, dansk og engelsk. Libelli er utgitt uten noen form for institusjonell støtte. Å publisere i skriftserien medfører derfor en publiseringsavgift. Se ytterligere informasjon om innsending av manus og publiseringsavgift i seriens forfatterveiledning.

Kvalitetsvurdering

Libelli praktiserer «enkel blind» fagfellevurdering; forfatteren kjenner ikke identiteten til fagfellen. I tillegg blir tekstene vurdert av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering blir gjort av ansvarlig redaktør. Les mer om fagfelleprosessen her.

Om skriftserien

Libelli utgis av Cappelen Damm Akademisk. Libelli utgis med fri tilgang (open access) med Creative Commons-lisenser. Skriftserien er under etablering, men vil søke om ISSN og godkjenning på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler når første utgivelse er klar.

Kontakt

Anny Bo Fremmerlid (ansvarlig redaktør): anny.fremmerlid@ifikk.uio.no
Katia Stieglitz (forlag): katia.stieglitz@cappelendamm.no

Om serien