Skriveren og teksten: Fortellinger om identitet og faglig skriving

Author:
Ingerid S. Straume

Synopsis

Stadig flere mennesker har yrker der de må skrive, og noen må skrive for å publisere. Studenter må lære seg å skrive i nye sjangre, og lærerne deres må ikke bare skrive selv, men også hjelpe andre med å gjøre det. Selv om det å skrive ofte er vesentlig for å tilegne seg et fag og en faglig identitet, er disse sidene ved arbeidet som regel lite belyst innenfor den faglige virksomheten. Overraskende mange sliter med å skrive, og de gjør det ofte alene.

Skriving berører dypt personlige prosesser som angår hvem vi er for andre og hvordan vi ser på oss selv. Boka retter søkelys mot de kreative og subjektive sidene ved skriveprosessen i faglitterær skriving, som viser seg å ikke være så forskjellige fra den skjønnlitterære skrivingen. Her intervjues studenter og forskere som setter ord på det vanskelige ved skriveprosessen, gledene ved skriving og beslutningene underveis i utviklingen mot å bli en faglig, kreativ skriver. Gjennom pedagogisk-filosofiske diskusjoner om identitet, anerkjennelse og viktige overganger tilbyr boka et forståelsesrepertoar som overskrider forestillingen om at skriving er noe man enten er god eller dårlig til. Boka vil være til nytte for alle som skal veilede andre som skriver, og til inspirasjon og gjenkjennelse for alle som strever med å skrive selv.

Forfatteren er leder av Akademisk skrivesenter ved Universitetsbiblioteket i Oslo og redaksjonsleder for nettstedet Søk & Skriv. Hun har doktorgrad i pedagogisk filosofi og mange års erfaring som universitetslærer, veileder og faglitterær forfatter.

 

Abstract in English

More and more people have to write in their jobs, and some need to write for publication. Students must learn to write in new genres, and their teachers not only need to write but also help others develop their own writing. Even though writing is often essential for learning a discipline and developing a professional identity, these aspects are often overlooked in academic settings. A surprising number of us struggle with writing, and often do so alone.

Writing touches upon deeply personal processes concerning who we are in the eyes of others and how we view ourselves. This book elucidates the creative and subjective sides of professional and academic writing, which are in fact quite similar to those of literary writing.

In the interview material, students and researchers share their experiences of the difficulties and the joys of writing, as well as personal decisions they have made in the course of becoming creative writers in their fields. In the discussion, a conceptual repertoire is developed from the philosophy of education, theories of identity development and recognition, to transcend the common belief that writing is something we either can or cannot master. The book will be of use to those who help others to write, and a source of inspiration for those who struggle with their own writing.

The author is director of the Academic Writing Centre at the University of Oslo Library and editorial director of the website Søk & Skriv (Search & Write). She holds a doctoral degree in the philosophy of education and has many years’ experience as a university lecturer, supervisor and professional academic writer.

Author Biography

Ingerid S. Straume

Leder, Akademisk skrivesenter ved Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo

Cover Image
Published
February 25, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202663742

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202669133

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202669140

Details about the available publication format: XML

XML
9788202669157

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202669164