Menneskeverd – en utfordring for skole og samfunn

Volume editors:
Ådne Valen-Sendstad, Ingrid Reite Christensen
Chapter authors:
Ådne Valen-Sendstad, Ingrid Reite Christensen, Lena Lybæk, Åse-May Svendsen, Geir Winje, Rønnaug Sørensen, Eva Maagerø, Tollef Thorsnes, Sven Arntzen

Synopsis

Menneskeverd – en utfordring for skole og samfunn er boka som tar opp spørsmålet: Er alle mennesker like mye verdt? For å svare på dette må vi se nærmere på hvordan vi kan forstå menneskeverd. Menneskeverd og likeverd sees som grunnleggende for skolen, som er samfunnets viktigste aktør for menneskelig læring og utvikling. Samtidig er det mange eksempler på hvor vanskelig det er å sette begreper som likeverd og menneskeverd ut i praksis. I tillegg er det få debatter i skolen som berører selve forståelsen av hva menneskeverd er i skolen. Dette er oppsiktsvekkende, og vi ser det som en utfordring for skole og samfunn.

Boka er en antologi på ni kapitler om menneskeverd i typiske «menneskefag» i skolen, som pedagogikk, filosofi, samfunnsfag, religion, norsk og kunst- og håndverk. Den gir en innføring i hva menneskeverd kan være både fra ulike teoretiske ståsted, og med eksempler fra skole og samfunnsliv. Kapitlene i boka reiser spørsmål om verdighet, likeverd, innenfor- og utenforskap, og hvilke ressurser mennesket tar i bruk i møte med utfordringer.

Author Biographies

Ådne Valen-Sendstad

Ådne Valen-Sendstad er førsteamanuensis ved Universitet i Sørøst-Norge ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap. Han arbeider med etikk, filosofiske forståelser av menneskerettigheter og menneskerettighetsundervisning. Han har publisert om menneskerettigheter i skolen, barnets beste, demokrati og normativ pluralisme.

Ingrid Reite Christensen

Ingrid Reite Christensen er førsteamanuensis i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsker på mangfold, demokrati og medborgerskap, livsmestring og psykososial helse i skolen og profesjonslæring med fellesnevneren verdier, læring og medvirkning i skolen.

Lena Lybæk

Lena Lybæk er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for Humaniora, Idretts- og Utdanningsvitenskap. Hun arbeider spesielt med problemstillinger knyttet til kulturelt og religiøst mangfold og verdipluralisme i skolen. Relaterte områder er religion og migrasjon, samt kulturelle og religiøse perspektiver på menneskerettigheter og menneskeverd.

Åse-May Svendsen

Åse-May Svendsen er lektor og jobber som lærer i vanlig skole. Hun har 25 års erfaring fra forskjellige undervisningsstillinger. Hun arbeider med tilrettelegging for best mulig livskvalitet for elevgrupper med spesielle behov. Hun har jobbet både med elever med psykisk utviklingshemning som har vært integrert i vanlig barne-/ungdomsskole, elever i spesialklasser på yrkesskole, og med elever som har gått på segregert skole. 

Geir Winje

Geir Winje er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han arbeider ved lærerutdanningene. Han arbeider mye med religionsfaglige problemstillinger og er særlig opptatt av religionsundervisning, religiøs kunst og moderne religiøsitet. Winje har publisert flere artikler og bøker på disse fagområdene.

Rønnaug Sørensen

Rønnaug Sørensen er sosiolog og universitetslektor ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskning retter seg mot kjønn, seksuell trakassering og mannsdominans. Hun har publisert artikler og bøker om kjønn, jentegrupper, seksuell trakassering og SKAM.

Eva Maagerø

Eva Maagerø er professor i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun arbeider særlig med sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk, multimodalitet og literacy, og hun har undervist i lærerutdanningen i mange år.

Tollef Thorsnes

Tollef Thorsnes (f. 1965) arbeider som dosent i kunst og håndverk på Universitetet i Sørøst-Norge. Han arbeider også som kunstner og har kirkerom og kirkekunst som et av sine interessefelt.  Ved siden av arbeidet som kunstner er Thorsnes også forsker og forfatter. Han har skrevet flere fagbøker og publisert en rekke artikler.

Sven Arntzen

Professor i filosofi, Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Bø. PhD ved The Johns Hopkins University, USA, med avhandling om Kants rettsfilosofi. Har publikasjoner om Kants rettsfilosofi og moralfilosofi, miljøfilosofi og –etikk, og idehistorisk fagteori. Har undervist i filosofi og etikk på alle nivåer.

Cover Image
Published
December 31, 2019


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202595364

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202667986

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202632687

Details about the available publication format: XML

XML
9788202667993