Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og litografier

Author:
Anny B. Fremmerlid

Synopsis

Boken retter oppmerksomheten mot en del av Erik Werenskiolds (1855-1938) kunstproduksjon fra begynnelsen av 1900-tallet, som i vår tid ikke er særlig kjent; Hans grafikk laget mellom 1908 og 1938. Til tross for en relativt stor grafikkproduksjon har denne delen av hans arbeider havnet i skyggen av de mer kjente uttrykksformer, illustrasjoner til kjente litterære tekster og 1800-tallets naturalistiske maleri. I grafikken opprettholdes det naturalistiske formspråket, mens motivenes kompleksitet endres til enklere komposisjoner. Inspirasjonen hentes blant annet fra Paul Cézanne. Flere grafikkmotiver tar opp de samme temaene og har vesentlige kompositoriske likhetstrekk  med noen av Paul Cézannes malerier. Werenskiold bruker grafikkmediene på en måte som harmonerer godt med hans tegneferdigheter. Samlet sett gir Werenskiolds grafikk oss et bilde av vår egen kulturelle fortid. På en nær og folkelig måte oppsummerer grafikken noen av det tidlige 1900-tallets forhold i Norge. Boken plasserer Werenskiolds grafikk i en nasjonal og europeisk kontekst. Bokens oeuvrekatalog innholder 247 verk, 85 raderinger og 162 litografier. Hans grafikk er ikke tidligere blitt presentert i sin helhet.

Abstract

This book draws attention to a part of Erik Werenskiold's (1855-1938) art production from the beginning of the 20th century, his prints made between 1908 and 1938. In our time these prints are not particularly well known despite of a relatively large number. The printed works are overshadowed by his more well known book illustrations and his paintings in a naturalistic manner from the last part of the 19th century. The naturalistic manner maintains in his prints but in these works the compositions are less complex compared to the previous. Several graphic works have features in commen with some of Paul Cézanne's paintings, an artist who greately inspired Werenskiold. As a whole Werenskiold's prints rimind us of some of the cultural aspects in the Norwegian society in the early 1900s. This book places Werenskiold's prints in a national and European context. The oeuvre catalog contains 247 works, 85 intaglios and 162 lithographies. Erik Werenskiold's prints have not previously been presented in their entirety.​

Full Text

Author Biography

Anny B. Fremmerlid

Anny B. Fremmerlid (anny.fremmerlid@ifikk.uio.no) er førstelektor ved Universitetet i Oslo, avdeling for kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Hun har bred undervisningserfaring, og jobber med særlig fokus på læringsmiljøets bruk av nettbaserte verktøy som tillegg i tradisjonell undervisning. Hennes fagfelt er norsk grafikkhistorie og grafiske teknikker. Hun har tidligere systematisert og skrevet om Knut Rumohrs tresnitt og xylografier. Artikler og oeuvrekatalog er publisert i Knut Rumohr: tresnitt og xylografier (2007). Hun har skrevet en rekke artikler, blant annet artikkelen "Inger Sitter: monotypier", publisert i Inger Sitter: oeuvrekatalog (2016). Som prosjektmedarbeider i forbindelse med Kunstnerforbundets 100-årsjubileum har hun bidratt til utgivelsen av  Kunstnerforbundets første 100 år (2011). Hun har også kuratert flere utstillinger.

Cover Image
Full Text
Published
December 13, 2016


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
978-82-02-51156-2

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
978-82-02-55246-6