Den vanskelige historien: Agderseminaret 2011

Volume editor:
Bjørg Seland
Chapter authors:
Bjørg Seland, Bernard Eric Jensen, Jorunn Sem Fure, Kjetil Grødum, Lene Elisabeth Walle, Roger Tronstad, Knut Sprauten, Halvor Fjermeros

Synopsis

Den vanskelige historien tar for seg formidling av vonde og kontroversielle hendelser i fortiden. Det kan dreie seg om store konflikter knyttet til krig og okkupasjon, om makt og avmakt i forholdet mellom samfunnsklasser eller om hvordan lokalsamfunn har forholdt seg til ulike minoriteter og utgrupper. Om konfliktene har utspilt seg på en internasjonal eller en lokal arena, dreier det seg om komplekse forhold, og den som søker et helhetlig bilde, står overfor krevende utfordringer.

I det innledende kapittelet setter Bernard Eric Jensen bokas emne inn i en bredere samfunnsmessig kontekst. Deretter følger kapitler med utvalgte tema som byr på etiske og historiefaglige utfordringer: Jorunn Sem Fure gir et innblikk i tysk erindringskultur knyttet til nederlaget og kapitulasjonen i 1944 og -45. Kjetil Grødum drøfter utfordringene knyttet til rettsoppgjøret etter Røde Khmer-regimets fall i Kambodsja. Lene Elisabeth Walle skriver på bakgrunn av erfaringer staben ved Telemark museum gjorde under arbeidet med en utstilling om Vidkun Quisling, mens Roger Tronstad setter søkelys på det han kaller «Agders rasistiske fortid». På mer generelt grunnlag drøfter Knut Sprauten lokalhistorikerens utfordringer når det gjelder personvern. Til slutt i boka gir Halvor Fjermeros et historisk tilbakeblikk på behandlingen av psykisk utviklingshemmete i Norge.

Boka vil være av interesse for alle som er opptatt av historie og historieformidling. Den henvender seg både til forskere, studenter og et allment historieinteressert publikum

Full Text

Author Biographies

Bernard Eric Jensen

Bernard Eric Jensen, født 1943, professor (adj.) ved Roskilde Universitet. Var leder af forskningsprojektet  Humanistisk historieformidling – i komparativ belysning’ 1995–1999. Har især arbejdet med historiebrug og historiedidaktik og med historieteori og historiografi. Har bl.a. skrevet Historiedidaktiske sonderinger (1994), (medforfatter) Gads Historieleksikon (2001/2009), Historie – livsverden og fag (2003), Kulturarv – et identitetspolitisk konfliktfelt (2008) og Hvad er historie (2010). Se i øvrigt: www.bernardericjensen.dk

Jorunn Sem Fure

Jorunn Sem Fure, født 1967, er historiker med dr. art.-graden fra Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet med tysk og sentraleuropeisk historie knyttet til krig, fordrivelse og minoriteter. Hun har publisert en rekke artikler og bøker og vært redaktør for flere antologier, blant annet Jakten på Germania fra 2007, sammen med Terje Emberland. Fra 2002 var hun knyttet til Forum for universitetshistorie, og er forfatter av bind 3 (1911–1940) og bind 4 (1940–1945) av ni-bindsverket om Universitetet i Oslos historie som ble utgitt i 2011. Fra 2009 til 2011 hadde hun Henrik Steffens-professororatet ved Nordeuropainstituttet, Humboldt-universitetet i Berlin.

Kjetil Grødum

Kjetil Grødum, født 1977, cand. polit., leverte i 2012 doktorgradsavhandling med tittelen Narrative justice for vurdering ved Universitet i Agder. Assisterende direktør og forskningsleder ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Har publisert artikler om overgangsrettferdighet og historiebruk i tidligere konfliktsamfunn, bla: «We can forgive, but we must never forget» (Magazine Searching for the Truth. English Special Edition for Second Quarter 2009), samt «The Instrumental Values of Storytelling about Past Conflicts» (2010) i samme tidsskrift.

Lene Elisabeth Walle

Lene Elisabeth Walle, født 1964, er cand. philol. og direktør ved Telemark Museum 2006-12. Telemark Museum er et konsolidert museum bestående av 7 selvstendige enheter med 11 publikumsåpne anlegg i midtre og nedre del av Telemark. Tidligere i 11 år ansatt i ulike lederstillinger innen arkiv og dokumentasjon på Norsk Folkemuseum. Tiltrer høsten 2012 stillingen som regiondirektør i Arkivverket med overordnet ansvar for Statsarkivene og Samisk arkiv.

Roger Tronstad

Roger Tronstad, født 1955, er cand. philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet i Arkivverket siden 1981. Er nå førstearkivar ved Statsarkivet i Kristiansand (SAK) og arbeider blant annet med arkivformidling. Har skrevet flere artikler, vært redaktør for Norsk Arkivforum og nettredaktør for Levende Historie. Er medforfatter av boka Jakten etter jødene på Agder (2010). Driver eget forskningsprosjekt om jøder og antisemittisme på Agder fram til 1945.

Knut Sprauten

Knut Sprauten, født 1948, er cand. philol. med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Direktør ved Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) siden 2000. Avdelingsarkivar ved Riksarkivet, Kjeldeskriftavdelinga 1991–2000; forsker, vit.ass. og forskningsstipendiat ved Universitetet i Oslo 1976–1990; lektor ved Rosenhof skole, Oslo, 1974–76. Har bl.a. skrevet Norsk sjøfart 1700–1814, trykt i serien Norsk sjøfart, bind 1 (1989), Oslo bys historie, bind 2. Byen ved festningen 1536–1814 (1992) og om perioden 1536–1807 i Kåre Tønnesson (red.): Spor i tid. Norge før 1850, lærebok i historie for videregående skole (1995). Har sammen med Gunnar Pettersen utgitt bind VII av Regesta Norvegica 1370–1390 (1997) og i senere år skrevet en rekke artikler med tema fra norsk historie før 1850.

Halvor Fjermeros

Halvor Fjermeros, født 1951, tidligere journalist i Klassekampen og kulturarbeider ved Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter i Kristiansand. Utdannet vernepleier, arbeidet på 1970-tallet ved Emma Hjorths hjem, sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Akershus, og har skrevet bøkene Om hundre år er allting glemt. 100-års jubileumsskrift for Emma Hjorths hjem 1898-1998 (1998) og Åndssvak! Et bidrag til sentralinstitusjonens og åndssvakeomsorgens historie (2009).

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
November 5, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788276349870