Religion og etikk i skole og barnehage

Volume editors:
Bente Afset, Arne Redse
Chapter authors:
Bente Afset, Anders Aschim, Kristin Hatlebrekke, Liv Ingrid Aske Håberg, Ragnhild Fauske, Ralph Meier, Eva Mila Lindhardt, Arne Redse, Olav Christian Ruus, Yvonne Margaretha Wang

Synopsis

Skolen og barnehagen er sentrale og ufrakommelige arenaer for arbeid med viktige verdispørsmål. Denne erkjennelsen preger artiklene i denne antologien. Det dreier seg om etiske så vel som eksistensielle spørsmål. Vi spør mellom annet:
Hva lærer ungdomsskoleelever om forholdet mellom religion og vitenskap? Hvordan forholder lærerstudenter seg til spørsmål om kjønn og likestilling? Hva mener nyutdannede lærere er målet med KRLE-faget? Hvordan kan man arbeide med holdningsdanning i møte med religiøst mangfold i faget religion og etikk i videregående skole? Hvordan formidles sentrale verdier i barnehagen? Hva med etikken i grunnopplæringen – i hvilken grad samsvarer de ulike læreplandokumentene på dette feltet? Religion og etikk i skole og barnehage henvender seg til dem som arbeider i skole og barnehage så vel som de som er engasjert i profesjonsutdanningene.

Author Biographies

Bente Afset

Bente Afset er førstelektor i religionsdidaktikk ved Høgskulen i Volda (HVO). Hun underviser i lærerutdanningene og fagutdanning i religion, livssyn og etikk (RLE). Interesse- og forskingsområder er særlig bibelfaglige og religionsdidaktiske spørsmål.

Arne Redse

Arne Redse er professor emeritus ved Høgskulen i Volda og Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Han er cand.theol. fra MF vitenskapelige høgskole i 1976 og praktikum samme sted i 1978, og ph.d. fra VID vitenskapelige høgskole i 2006. Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda 1994–2007 og opprykk til professor i KRLE-didaktikk i 2007; førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i 2005, opprykk til professor i misjonsvitenskap i 2007; har undervist i delt stilling mellom FIH og HVO siden 2005; pensjonist fra august 2019. Redse redigerte i flere år Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. Har gitt ut ei lang rekke artikler og bøker primært innen religionspedagogikk, religionsvitenskap og misjonsfag.

Anders Aschim

Anders Aschim er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet, Hamar. Han har teologisk utdanning fra MF vitenskapelig høyskole og doktorgrad i historie fra UiT Norges arktiske universitet. Bibelfaglige og kristendomshistoriske emner er sentrale i forskingen hans.

Kristin Hatlebrekke

Kristin Hatlebrekke er førstelektor ved Høgskulen i Volda, der hun underviser på lærerutdanningene og på årsstudiet i RLE. Interessefeltene hennes er lærerutdanning, religionsdidaktikk, lærebokforskning og kristendomshistorie. Hun har skrevet flere artikler om disse emnene.

Liv Ingrid Aske Håberg

Liv Ingrid Aske Håberg er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda. Hun er utdannet barnehagelærer og spesialpedagog, har doktorgrad innen didaktikk og pedagogikk på barnehagefeltet og mangeårig undervisningserfaring innen spesialpedagogisk arbeid. Hun er særlig opptatt av pedagogiske diskurser, inkludering i barnehage og samfunn og tidlig litterasitet. Håberg har deltatt i flere forskningsprosjekter og leder forskningsgruppen Tidlig litterasitet/Early literacy ved HVO. Hun har metodeundervisning på masternivå i tillegg til undervisning i barnehagelærerutdanningen. Håberg har utgitt flere vitenskapelige artikler.

Ragnhild Fauske

Ragnhild Fauske er førstelektor i religions- og livssynsdidaktikk ved Høgskulen i Volda, og har publisert flere artikler om religionsdidaktiske emner. Hun underviser ved lærerutdanningene og fagutdanning i RLE i Volda. Fauske har siden 2007 drevet empirisk forskning på barnehagefeltet, og er i dag ph.d.-stipendiat ved MF vitenskapelig høyskole.

Ralph Meier

Ralph Meier er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda. Han har doktorgrad i teologi og lang undervisningserfaring i lærerutdanning, både i grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningen. Meiers hovedkompetanseområder er dogmatikk, etikk og filosofi, han har også jobbet med religionsundervisningen i Norge og i England. De siste årene har han forsket mye på den norske kirkes historie i Amerika. Han har publisert både nasjonalt og internasjonalt.

Eva Mila Lindhardt

Eva Mila Lindhardt er førstelektor i KRLE ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har lang undervisningserfaring fra KRLE i lærerutdanningen og Samfunnsfag, religion, livssyn og etikk (SRLE) i barnehagelærerutdanningen. I tillegg har hun undervist i mat, kultur og religion innen mat og helse. Gjennom seks år var hun ansvarlig for Høgskolens religionsstudier i Asia. Hennes forskning befinner seg i skjæringspunktet mellom religion, mat, mangfold, kjønn og didaktikk. Hun er lærebokforfatter og har publisert forsknings- og fagartikler både nasjonalt og internasjonalt.

Olav Christian Ruus

Olav Christian Ruus er høgskolelektor i KRLE ved Høgskulen på Vestlandet. Han har lang undervisningserfaring fra KRLE i lærerutdanningen og SRLE i barnehagelærerutdanningen. I tillegg har han undervist om menneskerettigheter og sørafrikansk historie. Hans forskning og fagområder befinner seg i skjæringspunktet mellom samfunn, politikk og religion.

Yvonne Margaretha Wang

Yvonne Margaretha Wang er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hennes undervisningserfaring favner både religionsvitenskap og religions- og livssynsdidaktikk. Wang er involvert i forskningsprosjekter med vekt på KRLE-faget og forståelse av religiøst mangfold. Andre interessefelt er sosialpsykologi, konfliktløsningsteori og religiøst fredsarbeid i konfliktområder.

Cover Image
Published
December 16, 2019


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202659851

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202665289

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202665296

Details about the available publication format: XML

XML
9788202665302

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202664824
Series
Online ISSN
2703-8076
Print ISSN
1502-7929