Innvielse til læreryrket: En analyse av praksislæreres veiledningssamtaler

Author:
Andreas Reier Jensen

Synopsis

Hvordan blir man en dyktig lærer? Og hvilken rolle skal veiledning spille i utdanningen av morgendagens lærere? Denne tematikken utforskes gjennom en studie av erfarne praksislæreres formaliserte veiledningssamtaler med lærerstudenter. De viktigste spørsmålene i boka handler om hvordan praksislærer og lærerstudenter gjennomfører veiledningssamtalene. Helt konkret spørres det: Hva er innholdet i veiledningssamtalene? Hvordan vurderes lærerstudentene? Hvordan forstås konsekvensene av veiledningssamtalene?

Veiledningen som undersøkes, inneholder en trinnvis pedagogikk. Først må lærerstudenten lære seg å kontrollere, beherske og reflektere over det sosiale rommet både klasserommet og veiledningssamtalen er. Dette beskrives som en overordnet moralsk og regulerende diskurs. Denne diskursen danner grunnlaget for lærerstudentens neste trinn – som er selve undervisningen. Lærerstudenten må altså beherske to diskurser – én regulerende diskurs og én undervisningsdiskurs – for å bli en dyktig lærer. I tillegg må han eller hun tilpasse seg den regulerende diskursen i veiledningssamtalen. Den sistnevnte diskursen representerer i denne boka
et innvielsesritual til læreryrket. Dette ritualet gir praksislæreren kontroll over innvielsen, samtidig som det begrenser handlingsrommet i veiledningssamtalen.

Author Biography

Andreas Reier Jensen

Andreas Reier Jensen (ph.d.) er skoleforsker og førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder. I sin forskning er han særlig opptatt av forbindelser mellom skolen og samfunnet, samt om forholdet mellom teori og praksis i undervisning og i lærerutdanning. Han har tidligere arbeidet i videregående opplæring, på teknisk fagskole og på høgskole.

Cover Image
Published
June 24, 2019


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202598990

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202632533

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202647155

Details about the available publication format: XML

XML
9788202645922