Ingen spøk: En studie av religion og humor

Volume editors:
Pål Ketil Botvar, Ann Kristin Gresaker, Olav Hovdelien
Chapter authors:
Pål Ketil Botvar, Benjamin Eriksen, Ann Kristin Gresaker, Gunnar Haaland, Andreas Häger, Olav Hovdelien, Bjarte Leer-Helgesen, Pål Repstad, Shoaib Sultan, Kai Hanno Schwind, Sofia Sjö, Didrik Søderlind, Irene Trysnes

Synopsis

Hva mener nordmenn om religionshumor? Hvilke vurderinger gjør komikere i forbindelse med humor om religion? På hvilken måte fremstilles religionshumor i dagens mediehverdag? Hvordan forholder ulike religiøse miljøer seg til humor om deres egen trosretning? Det er liten tvil om at koblingen mellom religion og humor noen ganger kan være betent. Religion er ikke alltid til å spøke med. Samtidig finnes det mange eksempler på at religion og humor ikke trenger å stå i et motsetningsforhold, men at det foregår forhandlinger om hvordan humor og religion kan tilpasse seg til hverandre. Det er også mye humor i religiøse miljøer. Denne boken tar for seg møtet mellom humor og religion i ulike sammenhenger.

Boken inneholder et knippe bidrag skrevet av personer fra ulike fagfelt med kompetanse på religion, medier og humor. Praktikere på humorfeltet er representert gjennom intervjuer med standupkomikere. Boken retter seg mot alle som er opptatt av religionens rolle i humorsammenhenger, mot praktikere på mediefeltet og religionsfeltet, politikere og andre beslutningstakere, og mot studenter i samfunnsfag, religionsfag og medievitenskap.

Summary: 

How do Norwegians feel about religious humour? What do comedians take into consideration when producing and performing jokes about religion? How is humour about religion presented in television comedies, film comedies and men’s magazines? How do different religious groups relate to humour about their own faith? The relationship between religion and humour can be contentious – religion is not always something to make light of – and yet, religion and humour are in dialogue, negotiating ways to accommodate each other. There is also much humour to be found in religious milieus. This anthology addresses encounters between humour and religion in a variety of contexts.

 The book consists of contributions written by people from different disciplines with expertise in religion, media and humour. Practitioners are represented through interviews with stand-up comedians. The book is aimed at everyone interested in the role of religion in humoristic settings, as well as professionals in the fields of media and religion, politicians and other decision-makers, and students in social sciences, religious studies and media studies.

Author Biographies

Pål Ketil Botvar

Pål Ketil Botvar, f. 1963, har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo, 2009 og arbeider nå som professor i religionssosiologi ved fakultetet for Humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder. Han har blant annet jobbet med temaet religion og populærkultur og vært medredaktør på bøkene Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk (sammen med O. Aagedal og Å. Brottveit), Den offentlige sorgen. Markeringer,ritualer og religion etter 22. juli (sammen med O. Aagedal og I. M.Høeg), samt Bob Dylan – mannen, myten og musikken (sammen med R. Aasgaard og R. Kvalvaag).

Benjamin Eriksen

Benjamin Eriksen, f. 1975, er adjunkt med opprykk og jobber som lærer ved Bekkevoll ungdomsskole i Molde. Han skrev sin masteravhandling i engelsk litteratur ved universitetet i Leeds om The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy i 2003.

Ann Kristin Gresaker

Ann Kristin Gresaker, f. 1980, er sosiolog (PhD) og forsker II ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Hennes interesseområder inkluderer religion, populærkultur, medier og kjønn. Gresakers doktoravhandling tok for seg religion i skandinaviske livsstilblader og inkluderer blant annet artikkelen «Sex, violence, and the religious ‘other’. The gendering of religion in Scandinavian men’s magazines» publisert i
Men and Masculinities (2017).

Gunnar Haaland

Gunnar Haaland, f. 1967, er dr.theol. fra MF og førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Han har bl.a. skrevet om jødedommens hellige skrifter i Hellige skrifter i verdensreligionene (red. Braarvig og Justnes) og om bibelresepsjon og jødisk–kristne relasjoner i Religious Stereotyping and Interreligious Relations (red. Svartvik og Wirén) og Dialogteologi på norsk (red. Fagerli, Grung, Kloster & Onsrud).

Andreas Häger

Andreas Häger, f. 1963, er lektor i sosiologi og dosent i religionssosiologi ved Åbo Akademi, Finland. Forskningsinteresse er religion og populærkultur samt konservativ kristendom i dagens samfunn. Blant nyere publikasjoner kan nevnes antologiene Religion and Popular Music: Artists, fans and cultures (Bloomsbury Academic 2018) samt Föreställda finlandssvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (SLS 2017; sammen med S-E Klinkmann och B. Henriksson).

Olav Hovdelien

Olav Hovdelien, f. 1968, har doktorgrad i religion, etikk og samfunn fra Universitetet i Agder i 2011, og arbeider nå som professor i religion, livssyn og etikk ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for barnehagelærerutdanning. Nyere publikasjoner inkluderer Minoritetsreligioner i barnehagen (med K. Giæver, S. L. Einarsen & K. M. Walmann Hidle) og Kristne migranter i Norden (redaktør, med A. Aschim & H. Kringlebotn Sødal).

Bjarte Leer-Helgesen

Bjarte Leer-Helgesen (tidligere: Leer-Salvesen), f. 1978, har doktorgrad i religion, etikk og samfunn fra Universitetet i Agder (2011). Tema for avhandlingen var presters forkynnelse ved gravferd. Han arbeider nå som kirkefagsjef i Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme. Siste publikasjon finnes i Political Religion, Everyday Religion: Sociological Trends (Brill 2019, P. Repstad, red.). Leer-Helgesen er også fast skribent i Aftenposten og Fædrelandsvennen.

Pål Repstad

Pål Repstad, f. 1947, er statsviter og dr. philos fra Universitetet i Agder 1995. Nå professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. Han har publisert et stort antall bøker og artikler, mest om endringer i religiøst liv i Norge. Blant disse inngår Hva er sosiologi, Innføring i religionssosiologi (med I. Furseth) og Julekonserter (med A. Løvland). Fagbøker av Repstad er oversatt til dansk, svensk, engelsk, bosnisk, tyrkisk og persisk. Redaktør av Nordic Journal of Religion and Society 2005–2015. Æresdoktor ved Uppsala Universitet.

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan, f. 1973, har Master of business administration fra Colorado State University, USA. Fra 2007 til 2010 var han generalsekretær i Islamsk Råd Norge. Av publikasjoner kan nevnes Forfølgelse av kristne i muslimske land (Samtiden 1/2017), Å være, eller ikke være, en islamsk stat! i E. Reiss & L. Noor (red.) Islamsk Humanisme (2016), samt Medlemskap i norske moskéer i I. F. Breistein & I. M. Høeg (red.) Religionsstatistikk og medlemsforståelse (2012).

Kai Hanno Schwind

Kai Hanno Schwind, f. 1976, er medieviter (PhD) og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Hans forskningsområder er innenfor humor og mediene, transnasjonale formatadapsjoner, satire og ytringsfrihet, medialisering av nostalgi, og kunstfaglig forskning. Et utvalg av hans siste relevante publikasjoner: «My four year old is an asshole – considering ethical challenges of children as the butt of jokes in contemporary comedy and satire» (The International Journal of Communication Ethics), «The Joke that wasn’t funny anymore: Empathy in Contemporary Sitcoms» (i antologien Metamodernism: Historicity, affect and depth after postmodernism, sammen med G. Rustad), og bokprosjektet Friends – a reading of the series (Palgrave, 2019, sammen med S. Knox).

Sofia Sjö

Sofia Sjö, f. 1977, har doktorgrad i teologi med fokus på religionsvitenskap fra Åbo Akademi, Finland, og jobber som prosjektforsker samme sted. Hennes forskning har blitt publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter og hun har sammen med M. Moberg og K. Granholm redigert boken Religion, Media and Social Change (Routledge, 2015).

Didrik Søderlind

Didrik Søderlind, f. 1971, er rådgiver i Human-Etisk Forbund. Han har bakgrunn som journalist og forfatter med særlig interesse for livssyn. Hans siste bok (med S. K. Aarebrot) er brevboken Presten og ateisten (Humanist forlag, 2015).

Irene Trysnes

Irene Trysnes, f. 1976, (PhD) er førsteamanuensis i samfunnsfagsdidaktikk ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hennes forskningsområde er innenfor religionssosiologi og samfunnsfagsdidaktikk. Hun har tidligere forsket på ungdom og festivalreligiøsitet, unge alternativt religiøse og kristne ungdomsmiljøer.

Cover Image
Published
June 20, 2019


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202590437

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202632519

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202646158

Details about the available publication format: XML

XML
9788202646165

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202646172