Vestfoldbaneprosjektet – Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn: Bind 1

Volume editors:
Stine Melvold, Per Persson
Chapter authors:
Stine Melvold, Rolf Sørensen, Per Persson, Kari E. Henningsmoen, Helge Irgens Høeg, Veronika Gälman, Gaute Reitan, Håkon Glørstad, Inger Margrete Eggen, Lotte Eigeland, Steinar Kristensen, Guro Fossum, Lotte Carrasco

Synopsis

Mellom 2010 og 2012 har Vestfoldbaneprosjektet ved Kulturhistorisk museum gjennomført omfattende arkeologiske utgravninger i Vestfolk og Telemark. Bakgrunnen for undersøkelsene er Jernbaneverkets utbygging av dobbeltsporet høyhastighetsbane mellom Larvik og Porsgrunn, Eidangerparsellen. Undersøkelsene har resultert i et omfattende funnmateriale fra de 46 automatisk fredete kulturminner som blir berørt av den nye jernbanetraseen. I all hovedsak er det undersøkt steinalderboplasser, fra den tidlige pionerfasen og inn i yngre steinalder. Boplassene utgjør en sammenhengende kronologisk sekvens og gir et skjeldent innblikk i utviklingen av bosetningshistorien i norsk steinalder, som har interesse også utenfor landegrensene. 

Vestfoldbaneprosjektet publiseres i tre bind. De to første bindene omhandler hovedsakelig presentasjoner av lokaliteter og funnmateriale, og dette første bindet presenterer de eldste lokalitetene, datert fra om lag 8800. f.Kr. til 6300. f. Kr.  

Full Text

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Stine Melvold

Stine Annette Melvold arbeider som avdelingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Per Persson

Per Persson er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Rolf Sørensen

Rolf Sørensen er kvartærgeolog og professor emeritus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Kari E. Henningsmoen

Kari E. Henningsmoen er professor emiritus ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Helge Irgens Høeg

Helge Irgens Høeg er arkeobotaniker og statsstipendiat med mangeårig tilknytning til Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Veronika Gälman

Veronika Gälman er biolog og vannkjemiker og driver forskningslaboratoriet Diatoma Miljöundersökningar i Umeå.

Gaute Reitan

Gaute Reitan er utgravingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Håkon Glørstad

Håkon Glørstad er professor og museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Inger Margrete Eggen

Inger M. Eggen var utgravingsleder på Vestfoldbaneprosjektet og er nå fagansvarlig på Geodata i Bodø kommune.

Lotte Eigeland

Lotte Eigeland var utgravingsleder ved Vestfoldbaneprosjektet og er nå tilknyttet et forskningsprosjekt ved Universitetet i Tromsø.

Steinar Kristensen

Steinar Kristensen var utgravingsleder med GIS-ansvar ved Vestfoldbaneprosjektet og er nå senioringeniør ved avdeling for digital dokumentasjon ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Guro Fossum

Guro Fossum var utgravingsleder ved Vestfoldbaneprosjektet og er nå doktorgradsstipendiat ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Lotte Carrasco

Lotte Carrasco var utgravingsleder ved Vestfoldbaneprosjektet og jobber nå som arkeolog ved Svalbard Museum.

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
January 18, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788283140095