E18 Rugtvedt-Dørdal: Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke

Volume editor:
Steinar Solheim
Chapter authors:
Christian L. Rødsrud, Lucia U. Koxvold, Guro Fossum, Gjermund Steinskog, Anja Mansrud, John Asbjørn Havstein, Jakob Kile-Vesik, Lotte Eigeland, Almut Schülke, Kristine Ødeby, Svein Vatsvåg Nielsen, Steinar Solheim

Synopsis

Telemarks steinalder har lenge vært et lite belyst tema i østnorsk arkeologi og forhistorie. I løpet av de seinere år har flere utgravninger kastet nytt lys over de rike kulturminnene fra den eldste delen av fylkets historie. I årene 2013–2016 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologiske undersøkelser av 34 lokaliteter i Bamble kommune. Undersøkelsene er ledd av utbyggingen av ny firefelts motorvei fra Rugtvedt til Dørdal i Bamble kommune. Det er blitt utgravd 30 lokaliteter fra steinalderen. Lokalitetene er datert til eldre steinalder og overgangen til yngre steinalder, fra like etter 9000 f.Kr. frem til 3500 f.Kr. Lokalitetene fra jernalder omfatter to gravhauger fra yngre jernalder og et område med bosetningsspor fra eldre jernalder, samt to hulveisystemer fra jernalder/middelalder. Resultatene fra de arkeologiske utgravningene langs E18 i Bamble bidrar til å belyse viktige hendelser i vår eldste historie, og da spesielt utviklingen av den rike kystkulturen i Sørøst-Norge. Dette er arkeologiske data av stor verdi, og som har kunnskapspotensial i internasjonal sammenheng.

Full Text

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Steinar Solheim

Steinar Solheim er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Christian L. Rødsrud

Christian L. Rødsrud arbeider ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Lucia U. Koxvold

Lucia U. Koxvold arbeider ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Guro Fossum

Guro Fossum arbeider ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Gjermund Steinskog

Gjermund Steinskog arbeider ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Anja Mansrud

Anja Mansrud arbeider ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

John Asbjørn Havstein

John Asbjørn Havstein arbeider ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Jakob Kile-Vesik

Jakob Kile-Vesik arbeider ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Lotte Eigeland

Lotte Eigeland arbeider ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Almut Schülke

Almut Schülke arbeider ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Kristine Ødeby

Krisine Ødeby arbeider ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Svein Vatsvåg Nielsen

Stein Vatsvåg Nielsen er stipendiat ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
January 18, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202566241