Gråfjellprosjektet Bind 4: I randen av taigaen – bosetning og ressursutnyttelse i jernalder og middelalderen i Østerdalen

Author:
Kathrine Stene

Synopsis

I perioden 2003–2007 gjennomførte Gråfjellprosjektet ved Kulturhistorisk museum omfattende arkeologiske utgravninger i Østerdalen. Bakgrunnen for prosjektet var et stortingsvedtak om å etablere et regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvaret i Østlands-regionen, Regionfelt Østlandet. Innenfor et område på ca. 200 km2 i Gråfjellområdet og ved Rena elv ble rundt 450 av totalt 2200 registrerte kulturminner undersøkt. Kulturminnene dekker et tidsspenn fra eldre steinalder (mellommesolitikum) til og med tidlig etterreformatorisk tid. Resultatene fra utgravningene har gitt ny kunnskap om hvordan menneskene levde og utnyttet skogslandskapet i Østerdalen, der taigaen, det store barskogbeltet som strekker seg gjennom Nord-Skandinavia og Russland, begynner. Dette er fjerde og siste publikasjon som omhandler resultatene fra Gråfjellprosjektets undersøkelser. De tre første bindene er tematisk inndelt og består hovedsakelig av presentasjoner av kulturminner tilknyttet elgfangst, jernframstilling og bosetning i Gråfjellområdet samt lokaliteter fra steinbrukende tid ved Rena elv. I denne publikasjonen gis en samlet framstilling og diskusjon av materialet fra jernalderen, middelalderen og tidlig etterreformatorisk tid, et materiale som hovedsakelig kan relateres til fangst av elg, jernproduksjon og gårds- og seterdrift.

Full Text

Author Biography

Kathrine Stene

Kathrine Stene jobber som forsker ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
January 18, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788283140279