E18 Bommestad-Sky: Undersøkelse av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke

Volume editors:
Steinar Solheim, Hege Damlien
Chapter authors:
Hege Damlien, Lucia U. Koxvold, Anja Mansrud, Dag Erik Færø Olsen, Steinar Solheim

Synopsis

I løpet av det siste tiåret har Kulturhistorisk museum gjennomført flere utgravninger av lokaliteter fra eldre og yngre steinalder i Oslofjord-området. Lokaliteter fra den midtre delen av eldre steinalder, mellommesolitikum (8300-6300 f.Kr.) har imidlertid vært lite undersøkt av arkeologer. Omfattende datamateriale har vært fraværende, og de kulturhistoriske forhold i perioden har vært lite kjent. 

Mellom 2011 og 2013 har KHM utgravningsprosjekt E18 Bommestad-Sky undersøkt ni lokaliteter datert til perioden. Bakgrunnen for undersøkelsen er Statens vegvesens utbygging av ny motorvei mellom Bommestad og Sky i Larvik kommune i Vestfolk. Det genererte datamaterialet kaster nytt lys over tidsrommet. Perioden fremstår som et tidsrom da det skjer viktige endringer i tilvirkningen av steinredskaper og bosetning. Prosjektets resultater vil være viktige for forståelsen av samfunnene i eldre steinalder, ikke bare lokalt i Oslofjord-regionen, men også i et større geografisk perspektiv. 

I boken er prosjetets bakgrunn, undersøkelser og resultater presentert. 

Full Text

Author Biographies

Steinar Solheim

Steinar Solheim arbeider som førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Hege Damlien

Hege Damlien er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Lucia U. Koxvold

Lucia U. Koxvold arbeider som rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Anja Mansrud

Anja Mansrud jobber som rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Dag Erik Færø Olsen

Dag Erik Færø Olsen har tidligere arbeidet ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og ved Universitetet i Bergen.

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
January 18, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788283140026