Arkeologiske undersøkelser 2005-2006

Volume editor:
Inger Marie Berg-Hansen
Chapter authors:
Inger Marie Berg-Hansen, Jostein Bergstøl, Grethe Bjørkan Bukkemoen, Zanette Tsigaridas Glørstad, Unni Tveiten Grøtberg, Lil Gustafson, Bjarne Gaut, Lasse Jaksland, Jan Henning Larsen, Kjetil Loftsgarden, Ole Christian Lønaas, Jes Martens, Stine Melvold, Axel Mjærum, Ingar Mørkestøl, Christian Løchsen Rødsrud, Margrete Figenschou Simonsen, Kathrine Stene, Ole Tveiten, Vivian Wangen

Synopsis

I 2005 og 2006 ble det til sammen gjennomført 132 utgravninger av arkeologiske kulturminner i Kulturhistorisk museums distrikt. Det store flertallet utgravninger ble utført i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Undersøkelsen har produsert et stort og verdifult datamateriale fra forhistorisk tid og middelalder på Øst- og Sørlandet. Med denne utgivelsen ønsker vi å gjøre disse resultatene tilgjengelige for et større publikum og håper de lettere kan tas i bruk i både forskning, formidling og forvaltning. Boka inneholder en samlet oversikt over disse undersøkelsene i form av en katalog med kortfattede beskrivelser av hver utgravning samt et overblikk over noen generelle trekk ved undersøkelsene fra hvert år. I tillegg til katalogene inneholder boka fem fagartikler, som både representerer en bearbeiding av resultatene fra flere sv utgravningene og setter dem i en kulturhistorisk sammenheng. Tre av artiklene diskuterer dessuten metodiske problemer og spørsmål knyttet til forvaltningen av noen typer kulturminner.

Full Text

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Inger Marie Berg-Hansen

Inger Marie Berg-Hansen er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Univsersitetet i Oslo. 

Jostein Bergstøl

Jostein Bergstøl arbeider som førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Grethe Bjørkan Bukkemoen

Grethe Bjørkan Bukkemoen arbeider som stipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. 

Zanette Tsigaridas Glørstad

Zanette Tsigaridas Glørstad er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Unni Tveiten Grøtberg

Unni Tveiten Grøtberg arbeider som arkeolog/konservator ved Kulturvernenheten, Oppland fylkeskommune. 

Lil Gustafson

Lil Gustafson er førsteamanuensis (pensjonert) ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Bjarne Gaut

Bjarne Gaut er enhetsleder, arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune.

Lasse Jaksland

Lasse Jaksland er er enhetsleder i Oslo kommune. 

Jan Henning Larsen

Jan Henning Larsen er pensjonert professor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Kjetil Loftsgarden

Kjetil Loftsgarden jobber som rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Ole Christian Lønaas

Ole Christian Lønaas er er rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Jes Martens

Jes Martens er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Stine Melvold

Stine Melvold er avdelingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Axel Mjærum

Axel Mjærum er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Ingar Mørkestøl

Ingar Mørkestøl er stipendiat ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Christian Løchsen Rødsrud

Christian Løchsen Rødsrud er rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Margrete Figenschou Simonsen

Margrete Figenschou Simonsen arbeider som forsker ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Kathrine Stene

Kathrine Steene er forsker ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Ole Tveiten

Ole Tveiten er arkeolog og jobber som arealplanlegger i Vestre Toten kommune

Vivian Wangen

Vivian Wangen er forsker ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
January 18, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788283140309