På vei til å bli skrivelærer: Lærerstudenten i dialog med teori og praksis

Authors:
Torunn Klemp, Vivi Nilssen, Elin Strømman, Carl Fredrik Dons

Synopsis

Boka setter søkelys på grunnskolelærerstudenters kompetanseutvikling som skrivelærere. Grunnlaget for boka er skriftlige, digitale dialoger mellom studenter, praksislærere og faglærere knyttet til praksisperioder i barnetrinnet og ungdomstrinnet. Dialogene, som har form som diskusjoner på nett, er et resultat av intervensjonsstudien SKRIVUT. Målet med prosjektet var å styrke samspillet mellom de to læringsarenaene i lærerutdanninga, med skriving som medierende verktøy.

Analysene av studentenes språksetting av praksiserfaringer og teoritilegnelse viser at studentenes kompetanseutvikling skjer i tett dialog mellom de to. Begreper, modeller og tankesett som kommer fra skriveforskningsdiskurser, henter studentene dels fra praksisskolen og dels fra studiefaget. Samtidig synliggjør boka noen forskjeller mellom ungdomstrinnet og barnetrinnet når det gjelder hva som er i fokus innenfor skriveopplæringa. Det kommer fram gjennom analyser av skriveoppgavene studentene velger, av de medierende verktøyene de tar i bruk, og av måten de nærmer seg ulike aspekt ved skriving (form, innhold, mål) på i arbeidet med elevene. Tankegodset som forfatterne gir merkelappen «skrivedidaktikk i en motivasjonsteoretisk innramming», er imidlertid en felles basis når studentene skriver seg inn i lærerrollen. Boka avsluttes med tre narrativer der forfatterne beskriver kvaliteter ved morgendagens skrivelærere slik de framstår i dette prosjektet.

Summary

This book focuses on how student teachers for primary and lower secondary school develop competence as teachers of writing. Analyses are based on written, digital dialogues between student teachers, mentors and lecturers during field practice. The dialogues can be characterized as discussions, and are results of SKRIVUT, an intervention study. Using writing as a mediating tool, the goal of SKRIVUT was to facilitate and strengthen the interplay between the two arenas of learning in teacher education.

The analyses of how the student teachers put their experiences in field practice and their acquisition of theories into words, show that the student teachers develop their competence in a coherent situation. There are multiple examples of bridging between the discourses at campus and in the practice field. The student teachers pick up concepts, models and ideas both from the practice field and from their theoretical studies. This book shows that there are some differences between the student teachers for primary school and the student teachers for lower secondary school with regard to focus when teaching writing. Even when the choice of writing tasks, the mediating tools and the way of focusing on different aspects of writing (content, form and objective) differ, the student teachers develop their roles as teachers through writing based on a shared approach rooted in educational psychology and motivation theories. The book ends with three narratives derived from this project describing some of the prominent qualities of tomorrow’s writing teachers.

 

Author Biographies

Torunn Klemp

Torunn Klemp er førsteamanuensis i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanninga i Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hun har lang erfaring som lærer, lærerutdanner og leder innenfor høyere utdanning. I de siste årene har hun forska på lærerstudentenes refleksjonsskriving og samspillet mellom de to læringsarenaene i lærerutdanningene. I tillegg til artikler og bokkapitler har hun sammen med Vivi Nilssen skrevet boka Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis.

Vivi Nilssen

Vivi Nilssen er professor i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanninga i NTNU. Hun har lang erfaring som lærer, praksislærer og lærerutdanner. Mange års forskning på begynneropplæring, praksisopplæring og samspill mellom teoristudier og praksisopplæring er publisert gjennom bøker, bokkapitler og artikler. Hun har også skrevet boka Analyse i kvalitative studier.

Elin Strømman

Elin Strømman er høgskolelektor og ph.d.-stipendiat i norsk ved grunnskolelærerutdanninga i NTNU. Hun har bakgrunn som lærer på alle nivå i grunnopplæringa. Strømmans forskning har fokus på lese- og skriveopplæring og digital literacy i grunnskole og i lærerutdanning. På disse områdene har hun publisert artikler og bokkapitler.

Carl Fredrik Dons

Carl Fredrik Dons er dosent i utdanningsledelse ved NTNU. Han har lang erfaring som lærer og som lærerutdanner innenfor grunnskolelærerutdanninga. I dag arbeider han innenfor fagfeltene skoleledelse, didaktikk og teknologi, og har ledet flere forsknings- og utviklingsprosjekter hvor søkelyset er rettet mot kommunikasjon og kunnskapsdeling i ulike digitale miljø. Dons har i de siste årene publisert artikler innenfor læring, ledelse og digitale medier.

Cover Image
Published
December 12, 2016


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202525163

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202531423

Details about the available publication format: XML

XML
9788202531430

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202531447