Læring gennem mad og måltider i grundskolen: Teori og praksis fra Danmark, Sverige og Norge

Volume editors:
Dorte Ruge, Frøydis Nordgård Vik, Johanna Björklund, Sara Frödén
Chapter authors:
Dorte Ruge, Frøydis Nordgård Vik, Johanna Björklund, Sara Frödén, Linda Berggren, Tormod Bjørkkjær, Astrid Dahl, Kristina Holt, Emil Kiær Lund, Cecilia Olsson, Charlotte Seelig, Anne Thomsen, Birgit Villebro, Maria Waling, Nina Cecilie Øverby, Eli Kristin Aadland

Synopsis

Hvordan er skolemåltiderne organiseret i de skandinaviske lande? Og på hvilken måde kan ny pædagogisk praksis give eleverne et bedre skolemadstilbud og en bedre forståelse af skolemadens betydning for sundhed og bæredygtig udvikling? Læring gennem mad og måltider i grundskolen præsenterer viden om skolemad fra Danmark, Sverige og Norge. Formålet med antologien er at give pædagoger, lærere og studerende indenfor læreruddannelse, folkesundhed og ernæring viden om skolemad, og om hvad læring gennem måltider kan være. 

Bogen er skrevet på dansk, svensk og norsk. Den er inddelt i tre dele, som præsenterer ny forskning fra hvert enkelt land. Tematisk spænder indholdet fra studier af forskellige skolemadsordninger til forskning i skolemåltidernes sociale, demokratiske og pædagogiske betydning.

Gennem de forskellige bidrag præsenterer bogen både erfaringer med, hvordan læring gennem skolemåltider kan foregå i praksis, og en begrundelse for, hvorfor dette er vigtigt i et helhedsorienteret pædagogisk og didaktisk perspektiv.

Bogen er relevant for alle, som er optaget af mad og skolemåltider i grundskolen, herunder lærere, forskere, politikere, skoleledere og rektorer.

Forfatterne omfatter både forskere og lærere, pædagoger og skoleledere i grundskolen. Læring gennem mad og måltider i grundskolen er redigeret af Dorte Ruge (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Danmark), Frøydis Nordgård Vik (Universitetet i Agder, Norge) samt Johanna Björklund og Sara Frödén (Örebro Universitet, Sverige). Antologien er støttet af Nordplus Horisontal, projekt LEARNFOOD. Illustrationer på omslag er udarbejdet af Elisabeth Werngren (Sverige) og Marie Madsen (Danmark).

 

Synopsis in English

How are school meals organized in the Scandinavian countries? And in what ways can new pedagogical practice lead to better school meal programs for students and a better understanding of the importance, for health and sustainable development, of the food offered through schools? Learning Through Food and Meals in Primary School takes a look at school meal programs in Denmark, Sweden and Norway with the objective of providing educators and teacher-education students an understanding of school meals from public health and nutritional perspectives, as well as a sense of the potential for teaching through school meals. 

The book is written in Danish, Swedish and Norwegian, and is structured in three parts, presenting new research from each of the three countries. Thematically, the chapters range from studies of different school meal initiatives to analyses of the social, democratic, and pedagogical significance of school meals.

Through the different contributions, the book presents both experiences of how teaching through food can be done in a practical sense and an argument for its importance in an overall pedagogical and didactic perspective.

The book will be relevant for anyone who is interested in food and meals served in primary schools, such as teachers, researchers, politicians and school administrators.

The authors include researchers, educators and primary school administrators. Learning Through Food and Meals in Primary School has been edited by Dorte Ruge (UCL University College, Denmark), Frøydis Nordgård Vik (University of Agder, Norway), and Johanna Björklund and Sara Frödén (Örebro University, Sweden). The anthology has been made possible with the support of Nordplus Horisontal, project LEARNFOOD. The illustrations on the cover of the book are by Elisabeth Werngren (Sweden) and Marie Madsen (Denmark).

Author Biographies

Dorte Ruge

Dorte Ruge er lektor ved læreruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense. Hun er associate professor (ph.d.) tilknyttet Center for Anvendt Skoleforskning, Forskningsprogram for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund. Ruge er uddannet cand. mag. i Nordisk Sprog og Litteratur og uddannet jordbrugsteknolog. Hun har forsket i integreret tilgang til skolemad siden 2010 og er projektleder for LEARNFOOD, Nordplus Horisontal. Endvidere underviser og forsker hun i Undervisning for Bæredygtig Udvikling.

Frøydis Nordgård Vik

Frøydis Nordgård Vik er professor (ph.d.) i samfunnsernæring ved Institutt for ernæring og folkehelse, Universitetet i Agder. Hun er medlem av det prioriterte forskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv. Vik har drevet med skolematforskning siden 2014 og har et folkehelseperspektiv på tidlig innsats, kosthold og læring blant barn og unge. Hun er en del av ledergruppen i LEARNFOOD, et nordisk skolemåltidsprosjekt støttet av Nordplus.

Johanna Björklund

Johanna Björklund är universitetslektor (ph.d.) och docent i miljövetenskap vid Örebro universitet. Hennes forskning sträcker sig från hållbara sätt att producera livsmedel till skolmåltidens pedagogiska möjligheter. Hon undervisar bland annat i lärarutbildningen, men föreläser också i andra sammanhang där kunskap om mat, måltider och hållbar utveckling efterfrågas.

Sara Frödén

Sara Frödén är universitetslektor (ph.d) i pedagogik vid Örebro universitet. Hennes forskning om skolmåltiden har fokus på dess pedagogiska potentialer, särskilt i relation till hållbar utveckling och inkludering men även frågor om vegetarism och köttkonsumtion. Hon undervisar på lärarutbildningen och har en bakgrund som F-6-lärare.

Linda Berggren

Linda Berggren är universitetslektor (ph.d.) vid institutionen för kost och måltidsvetenskap vid Umeå universitet. Hennes forskning är fokuserad på skolämnet hem- och konsumentkunskap samt sociala, fysiska, organisatoriska och pedagogiska aspekter av skolmåltiden. Hon undervisar främst inom ämnesområdet hem- och konsumentkunskap.

Tormod Bjørkkjær

Tormod Bjørkkjær er førsteamanuensis (ph.d.) i ernæring ved Universitetet i Agder, og tilknyttet det prioriterte forskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv. Han forsker på mat og måltider i skole, barnehage og skolefaget mat og helse, og har vært tilknyttet Nordplus-prosjektet LEARNFOOD. Bjørkkjær underviser og veileder på lærerutdanning, samt innen folkehelseutdanning.

Astrid Dahl

Astrid Dahl er chefkonsulent i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Hun har arbejdet med skolemad siden 2007 og har bidraget til udviklingen og implementeringen af kommunens mad- og måltidsstrategi samt rammerne for skolemaden.

Kristina Holt

Kristina Holt er uddannet pædagog fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole med linjefaget “sundhed, krop og bevægelse” og interesse for praksisudvikling af madaktiviteter i daginstitutioner. Hun har en kandidatgrad i pædagogisk antropologi fra DPU/AU, hvor hun har studeret sociale læringsrum med fokus på pædagogiske processer i overgangsritualer og betydningsdannelse i fællesskaber. Hendes erhvervserfaring er pædagogisk køkkenprofessionel i restaurationer og dag- og døgninstitutioner samt køkkenansvarlig, kontaktlærer og mentor på en efterskole. I dag arbejder hun som familiebehandler og narrativ samtalepraktiker i Flexhuset på Langeland.

Emil Kiær Lund

Emil Kiær Lund er udviklingskonsulent i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og har siden 2020 arbejdet som koordinator for kommunens madskoler. Han har bred erfaring på madområdet og bidrager til forskellige udviklingsprojekter inden for mad og måltider.

Cecilia Olsson

Cecilia Olsson är universitetslektor (ph.d) och docent vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet. Hennes forskning är fokuserad på måltider som serveras inom skola och äldreomsorg i ett socialt samt hälso- och utbildningsvetenskapligt perspektiv.

Charlotte Seelig

Charlotte Seelig er specialkonsulent i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Hun har siden 2012 arbejdet med mad og måltider til børn og unge og med, hvordan der sikres sammenhæng mellem forskellige indsatser. Hun har desuden særligt erfaring med tilskud til skolemaden til familier med lav indkomst.

Anne Thomsen

Anne Thomsen er adjunkt ved lærer- og pædagoguddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jelling. Hun underviser primært på pædagoguddannelsens grundfaglige moduler og på valgfaget “Sundhed, seksualitet og familieformer” på læreruddannelsen. Hun er uddannet bachelor i idræt og kandidat i pædagogik og har tidligere været ansat i Socialstyrelsen med særligt fokus på overgrebsproblematikker. Hun er tilknyttet LEARNFOOD, Nordplus Horisontal.

Birgit Villebro

Birgit Villebro er uddannet lærer og har arbejdet på fem forskellige folkeskoler. Siden 1996 har hun været i skoleledelse, og fra 2011–2022 har hun været skoleleder på Nymarkskolen i Svendborg, hvor hun har været en af hovedkræfterne bag udviklingen og implementeringen af den integrerede skolemadstilgang LOMA. Desuden har hun haft fokus på Nymarkskolens arbejde med “Grønt flag grøn skole”, praksisfaglighed, mangfoldige læringsmiljøer og den internationale dimension. Villebro er endvidere formand for Landsforeningen LOMA, som arbejder for sundhed, trivsel og læring for børn og unge samt bæredygtig udvikling via en LOMA-tilgang til madordninger i dagtilbud og skoler.

Maria Waling

Maria Waling är universitetslektor (ph.d) och docent vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet. Hennes forskning fokuserar på skolmåltiden där utbildningsvetenskapliga, sociala och näringsmässiga perspektiv ingår. I hennes forskning ingår bland annat elever, lärare och rektorer.

Nina Cecilie Øverby

Nina Cecilie Øverby er professor (ph.d.) i samfunnsernæring ved Institutt for ernæring og folkehelse, Universitetet i Agder. Hun er leder av det prioriterte forskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv. Hun forsker på hvordan mat og ernæring er relatert til helse, utvikling og læring i tidlige faser av livet. Hun forsker også på hvordan man kan fremme et godt kosthold i disse fasene med særlig vekt på arenaene helsestasjon, barnehage og skole.

Eli Kristin Aadland

Eli Kristin Aadland er førsteamanuensis (ph.d.) i mat og helse ved Høgskulen på Vestlandet, hvor hun underviser i faget mat og helse i grunnskolelærerutdanningen og veileder masterstudenter. Hun forsker på mat og måltider i barnehage og skole.

Cover Image
Published
March 30, 2023


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202755423

Details about the available publication format: Chapter PDF

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202797713

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202797720

Details about the available publication format: XML

XML
9788202797737

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202797744