Musikerne, bransjen og samfunnet

Volume editors:
Sigrid Røyseng, Heidi Stavrum, John Vinge
Chapter authors:
Sigrid Røyseng, Heidi Stavrum, John Vinge, Elin Angelo, Ola K. Berge, Anja Nylund Hagen, Mari Torvik Heian, Bård Kleppe, Daniel Nordgård, Guro Utne Salvesen, Simen Skrebergene, Øivind Varkøy

Synopsis

Musikerne er den største gruppen av kunstnere i Norge, og denne boka handler om dem. Musikere arbeider på mange ulike arenaer, inntar et bredt spekter av yrkesroller og uttrykker seg i mange forskjellige sjangre. Du opplever dem på klubb- og konsertscener nasjonalt og internasjonalt. Du finner dem på podiet i de store orkestrene og i orkestergrava når musikal, teater, dans og opera står på programmet. Du møter dem som lærere i kulturskolen, grunnskolen og på videregående. Du møter dem som musikalske ledere og drivkrefter i kor, korps og spellemannslag. Du møter dem i de mange kirkene våre og som ildsjeler i bygd og by, gymsaler og grendehus.  

Gjennom tolv kapitler rettes oppmerksomheten mot musikernes konkrete arbeidsoppgaver og arbeidshverdag. Boka beskriver endringer og tendenser i musikkbransjen og i samfunnet som er viktige for hvordan musikere kan, vil og får utfolde seg. Bokas fire deler ser på endringer i musikerrollen, profesjonalisering, digitalisering og kulturpolitiske og samfunnsmessige utviklingstrekk som alle påvirker arbeidsforholdene i bransjen, og gir ulike vilkår for ulike typer musikere.  

Synopsis in English:

Among all artists in Norway, musicians are the majority, and this book is all about them. Musicians work in many different fields, across a broad spectrum of professional roles, and they express themselves in many different genres. You experience them at clubs and on concert stages nationally and internationally. You find them at the podium leading a philharmonic and in the orchestra pit when musicals, plays, dance, and opera are on the program. You encounter them as teachers in music schools, elementary schools, and high schools. You meet them as musical directors and motivators behind choirs, marching bands, and folk music groups. You meet them in our churches and as driving forces in big cities and remote towns, in school gymnasiums and community house auditoriums.

The twelve chapters focus attention on musicians’ actual jobs and daily work life. The book describes transformations and trends within the music industry and society in general that have an impact on musicians’ professional development and wellbeing. The book’s four parts look at changes in the musician’s role, professionalization, digitalization, and cultural-political and societal developments that all influence working conditions in the music industry, resulting in differing circumstances for different types of musicians.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Sigrid Røyseng

Sigrid Røyseng er professor i kultursosiologi ved Norges musikkhøgskole og professor II i kulturledelse ved Handelshøyskolen BI. Røyseng er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo med en doktorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider med problemstillinger innen kulturpolitikk, kunstsosiologi og kulturledelse.

Heidi Stavrum

Heidi Stavrum er førsteamanuensis i kulturstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i Bø. Stavrum har bred erfaring fra forskning på norsk og nordisk kulturpolitikk og kulturliv, innenfor tema som musikkpolitikk, kultur for barn og unge og kreativ næring.

John Vinge

John Vinge er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole og studieleder for bachelorprogrammet i musikkpedagogikk. Han har en bred og variert undervisnings- og forskningsbakgrunn som spenner over utøvende og pedagogiske emner på tvers av skoleslag og musikkpedagogiske praksiser. Vinge er også utøvende musiker og plateprodusent, og medvirker på flere album for norske artister. Han har komponert og produsert musikk til en rekke barneprogrammer for NRK.

Elin Angelo

Elin Angelo (PhD) er professor i musikkpedagogikk ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for lærerutdanning og Institutt for musikk, og professor II ved Nord Universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Hennes forskningsinteresser inkluderer musikkpedagogikk, høyere musikkutdanning og kulturskolerelatert forskning.

Ola K. Berge

Ola K. Berge er seniorforsker, Ph.D ved Telemarksforsking, der han leder forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk. Berge forsker bl.a. på kulturarbeidsliv, kultur for barn og unge, internasjonalt kultursamarbeid og digital kulturproduksjon/-distribusjon, innenfor en rekke kulturelle uttrykk, særlig musikk og scenekunst.

Anja Nylund Hagen

Anja Nylund Hagen er musikk- og medieviter fra Universitetet i Oslo, ansatt i Kulturrådets avdeling for kunnskapsproduksjon, statistikk og analyse. Hagens forskningsinteresser ligger i kultur- og medieindustriene, med vekt på musikk og nye medier, strømmetjenester, publikumsopplevelser og digitalisering. Hagens ph.d.-arbeid undersøkte musikkopplevelser med musikkstrømmetjenester, og hun har senere forsket på digitale plattformer, økonomi, opphavsrett og profesjonelle praksiser i norsk musikkbransje.

Mari Torvik Heian

Mari Torvik Heian er seniorforsker ved Telemarksforsking der hun arbeider med kulturpolitiske og kultursosiologiske problemstillinger, blant annet knyttet til kunstneres inntekter og arbeidsliv. Heian er sosiolog med ph.d. fra Universitetet i Bergen med avhandlingen Kunstnere i Norge. Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger.

Bård Kleppe

Bård Kleppe jobber som seniorforsker på Telemarksforsking der han forsker på kulturliv, kulturpolitikk og forvaltning.

Daniel Nordgård

Daniel Nordgård er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, hvor han forsker og underviser innen musikk, digitalisering og musikkindustri. Nordgård jobber med nasjonal og internasjonal musikkbransje og endringer i kjølvannet av digitaliseringsprosessen.

Guro Utne Salvesen

Guro Utne Salvesen har vært engasjert som vitenskapelig assistent ved Norges musikkhøgskole i arbeidet med deler av forskningen bak bokutgivelsen Musikerne, bransjen og samfunnet. Hun har sitt hovedvirke som frilans-sanger og prosjektutvikler i flere ulike ensembler og prosjekter i norsk musikkliv, blant annet folkesangtrioen AUROM. I tillegg jobber hun som produsent for Norges Ungdomskor. Salvesen har sin utdanning fra Norges musikkhøgskole med en bachelor i musikkpedagogikk og en master i utøvende sang med fordypning i skjæringspunktet mellom folkesang og samtidsmusikk.

Simen Skrebergene

Simen Skrebergene er utdannet ved Norges musikkhøgskole med master i musikkpedagogikk og videreutdanning innen musikkteknologi. Han har vært vitenskapelig assistent ved Musikkhøgskolen i arbeidet med bokutgivelsen Musikerne, bransjen og samfunnet. Skrebergene jobber som folkehøgskolelærer i musikkproduksjon og grafisk design ved Skjeberg Folkehøyskole. Han har også et aktivt virke i norsk musikkliv gjennom ulike band og prosjekter.

Øivind Varkøy

Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap. Han er ansatt ved Norges musikkhøgskole, og leder musikkhøgskolens senter for utdanningsforskning i musikk (CERM). Varkøy er også professor II i musikk ved OsloMet. Han har publisert en rekke artikler, bøker og antologier innenfor musikkpedagogisk filosofi og musikkfilosofi, nasjonalt og internasjonalt. Seneste bøker på norsk er Musikk – dannelse og eksistens (Cappelen Damm Akademisk, 2017) og Musikkfilosofiske tekster (red., Cappelen Damm Akademisk, 2020). Varkøy er også komponist, og har skrevet musikk for blant andre Morten Harket og Solveig Slettahjell.

Cover Image
Published
April 6, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202716264

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202766252

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202766269

Details about the available publication format: XML

XML
9788202766276

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202761172