Møter og mangfold: Religion og kultur i historie, samtid og skole

Volume editors:
Hildegunn Valen Kleive, Jonas Gamborg Lillebø, Knut-Willy Sæther
Chapter authors:
Bente Afset, Marianne Hafnor Bøe, Hildegunn Valen Kleive, Jonas Gamborg Lillebø, Inger Marie Okkenhaug, Jostein García de Presno, Adrian Johansen Rinde, Geir Skeie, Thor-André Skrefsrud, Knut-Willy Sæther, Margit Ystanes, Øyvind Økland

Synopsis

Hvordan skal vi forstå kulturelt og religiøst mangfold? Hva vil det si at kulturer og religioner møtes? Hvordan skal vi forstå dette i samfunnet og i skolen i dag? Hvordan har det utspilt seg i historien? Denne vitenskapelige antologien belyser disse spørsmålene ut ifra ulike perspektiver, fag og fagområder. Boken har både teori- og praksisorienterte tekster. Prinsipielle spørsmål og forståelse av begreper kombineres med drøftinger av møter og mangfold i levd liv. Boken er skrevet for forskere og studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå og ellers alle som er interessert i spørsmål knyttet til kultur, religion og samfunn.

Summary:

How should cultural and religious diversity be understood? What happens when different cultures and religions meet? How should we understand such encounters in society and school today? How have they played out historically? This scholarly anthology elucidates these questions from a variety of perspectives, disciplines and subject areas. The book includes both theoretical and practice-oriented texts. Fundamental questions and conceptual understanding are combined with discussions of encounters and diversity in daily life. The book is written for researchers and students at the bachelor, master and doctoral levels, and anyone interested in questions pertaining to culture, religion and society.

Author Biographies

Bente Afset

Bente Afset, førstelektor, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda; bente.afset@hivolda.no; tlf. +47/70075107. Afsets interesse- og forskningsområder er særlig bibelfaglige og religionsdidaktiske spørsmål.

Marianne Hafnor Bøe

Marianne Hafnor Bøe, professor i religionsvitenskap, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger; marianne.boe@uis.no; tlf. +47/51831212. Bøes forskning er i skjæringsfeltet mellom religion, lov og kjønn, der noen av interesseområdene er religiøse minoriteter, feminisme og religionsdidaktikk. Hun har særlig arbeidet med islam og muslimske miljøer i Iran og Norge.

Hildegunn Valen Kleive

Hildegunn Valen Kleive, førsteamanuensis, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda; hildegunn.valen.kleive@hivolda.no; tlf. +47/70075096. I forskning og undervisning arbeider Kleive med temaene hverdagsreligion, religion i skolen og minoritetsungdoms forhold til religion. Forskningen er særlig relatert til ungdom med bakgrunn i muslimske og hinduistiske tradisjoner.

Jonas Gamborg Lillebø

Jonas Gamborg Lillebø, førsteamanuensis, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda; jonas.gamborg.lillebø@hivolda.no; tlf. +47/70075429. Lillebøs faglige interesseområder og forskning er knyttet til vitenskapsfilosofi, sekulariseringsteori, politisk teologi, religionsfilosofi, filosofisk antropologi, sosialfilosofi, politisk filosofi, omsettingsteori, språkfilosofi, pedagogisk filosofi, interkulturalisme og kulturmøter.

Inger Marie Okkenhaug

Inger Marie Okkenhaug, professor, Historisk institutt, Høgskulen i Volda; imo@hivolda.no; tlf. +47/70075422. Okkenhaug forsker på misjon, flyktninger og bistand i Det osmanske riket og i mellomkrigstidens
Midtøsten, migrasjon og transatlantisk historie. For mer informasjon se: https://www.hivolda.no/tilsette/historie/inger-marie-okkenhaug

Jostein García de Presno

Jostein García de Presno, høyskolelektor, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda og forskningsstipendiat, MF vitenskapelig høyskole; presno@hivolda.no; tlf. +47/90055353. García de Presnos avhandlingsarbeid tar for seg rettssaken mot Hans Nielsen Hauge og dens følger for Haugebevegelsen.

Adrian Johansen Rinde

Adrian Johansen Rinde, forskningsstipendiat ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger; adrian.j.rinde@uis.no; tlf. +47/92225484. Rinde forsker på religionsforståelser i skolen og samtiden, samt esoterikk, religiøse opplevelser, nyreligiøsitet, mystisisme og okkultur.

Geir Skeie

Geir Skeie, professor ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger; geir.skeie@uis.no; tlf. +47/51831486. Skeie innehar en UNESCO-Chair og er professor 2 ved NTNU. Han har drevet empirisk og teoretisk forskning med vekt på mangfold og praksisutvikling i religions- og livssynsundervisningen. Han var leder for gruppen som skrev utkast til læreplaner for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole, som ble tatt i bruk høsten 2020.

Thor-André Skrefsrud

Thor-André Skrefsrud, professor i pedagogikk, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet; thor.skrefsrud@inn.no; tlf. +47/90611099. Skrefsrud har publisert på temaer som interkulturell dialog og læring og flerkulturell lærerkompetanse. De siste årene har han forsket på flerkulturelle arrangement i skole og lokalsamfunn.

Knut-Willy Sæther

Knut-Willy Sæther, professor, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda; knut-willy.saether@hivolda.no; tlf. +47/70075340. Sæthers forskning er interdisiplinær og omfatter fagområder som filosofi, estetikk, teologi og naturvitenskap. For mer informasjon, se www.knutwillysaether.weebly.com

Margit Ystanes

Margit Ystanes, førsteamanuensis, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder, margit.ystanes@uia.no; tlf: +47/38141393. Ystanes er sosialantropolog med fokus på Latin-Amerika, spesielt Brasil og Guatemala. Hun har de siste årene forsket på tillit, sosial ulikhet, rasisme, kjønn og urbanisering.

Øyvind Økland

Øyvind Økland, professor i pedagogikk, Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda; oyvind.okland@hivolda.no; tlf. +47/70075377. Økland har forsket på ungdom og bruken av sosiale medier, barns bruk av skjermer, samt pedagogiske og helsefaglige spørsmål i et interkulturelt kommunikasjonsperspektiv.

Cover Image
Published
March 28, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202738617

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202760342

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202760359

Details about the available publication format: XML

XML
9788202760366

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202753894
Series
Online ISSN
2703-8076
Print ISSN
1502-7929