Hvem styrte byene? Nordisk byhistorie 1500–1800

Volume editor:
Knut Dørum
Chapter authors:
Knut Dørum, Ida Bull, Heiko Droste, Lars N. Henningsen, Finn Erhard Johannessen, Kimmo Katajala, Kasper Kepsu, Tiina Miettinen, Jørgen Mührmann-Lund, Øystein Rian, Ola Teige, Jakob Ørnbjerg

Synopsis

Denne boka kretser rundt spørsmålet om hvem som styrte de nordiske byene ca. 1500–1800. Boka – skrevet av tolv forfattere – er inspirert av Finn-Einar Eliassens pionerarbeid fra 1990-årene om familiedynastier i norske byer. Eliassen kom fram til at åtte–ti norske småbyer i perioden 1600–1800 ble dominert av to–tre familier økonomisk, sosialt, politisk, administrativt og kulturelt, noe han mener også har vært mønstre i periferier i Nord- og Sentral-Europa. Kilden til makt lå i det å eie bygrunnen. Våre undersøkelser viser andre mønstre. De norske godseierbyene ca. 1500–1800 skilte seg ut fra tilsvarende byer i resten av Norden på flere måter. I Norge kom byherrene til å styre og dominere mer, de var sterkt involvert i næringsvirksomheten, og de bodde i byene. I resten av Norden ble godseierbyene preget av andre økonomiske eliter og av at godseierne ikke residerte i byene. På den andre siden hadde danske, svenske og finske godseiere andre maktmuligheter enn de norske. Samtidig avdekker våre funn at det å eie grunnen ofte ikke var hovedkilden til makt og rikdom i en by. Dynastier og eliter fant ressursene i sosiale nettverk og strategisk eierskap i næringer og kredittsystemer. Like viktig var det at byherrenes makt i Norden på flere måter var begrenset.

Synopsis in English

This book, written by 12 authors, asks: Who governed the Nordic towns from c. 1500 to 1800? The book is inspired by pivotal studies undertaken by Finn-Einar Eliassen in the late 1990s concerning the progression of family dynasties in ruling several small towns in Norway from c. 1600–1800. Eliassen ascertained that 8–10 small Norwegian towns happened to be dominated by two-three families in economic, social, political and administrative matters. He maintained that ownership of the very ground upon which the town was built came to define a privatized lordship, not only in Norway but also in various peripheries in central and northern Europe. Our investigations explore quite opposite patterns. The Norwegian landlords more effectively dominated their towns – compared with landlords in Danish, Finnish, and Baltic towns – by actually living and working there, and due to their vast engagement in lumber trade and shipping. In other parts of the Nordic region the landlords normally did not reside in the towns or get involved in business in the town district. However, they possessed other types of power and authority. Finally, we assert that the paths to power and wealth in privatized monopoly towns lay in the establishment of social networks, the ownership of strategic land estates in connection with trade, industry and transport, and, above all, controlling the credit system that bound the peasants and other social groups to supply their masters with labour, lumber, agricultural products, and so on. However, the power of the dynasties had obvious limitations.

Author Biographies

Knut Dørum

Knut Dørum (f. 1969) er professor ved Universitetet i Agder. Han har forfattet og redigert flere norske og internasjonale bøker om statsutvikling, politisk kultur, demokrati og likestilling fra tiden 1500–2020. Han har ellers arbeidet mye med urban historie, og har skrevet blant annet to større verk om byene Arendal og Bodø. I 2017 fikk han sammen med tre medforfattere den europeiske sølvprisen for beste lærebok.

Ida Bull

Ida Bull (f. 1948) er professor emerita i historie ved NTNU, og har tidligere vært arkivar ved Statsarkivet i Trondheim. Hun har arbeidet og publisert bredt innenfor sosialhistorie, økonomisk historie og kvinnehistorie på 1600- til 1900-tallet og undervist blant annet i lokalhistorie. Hennes siste bok er Lokalsamfunnet i verden.

Heiko Droste

Heiko Droste (f. 1963), sedan 2015 professor i historia och föreståndare för stads- och kommunhistoriska institutet på Stockholms universitet. Hans forskningsintressen gäller den förmoderna historien, i synnerhet stadshistoria i Sverige och Östersjöområdet, mediehistoria och historiebruk. Hans senaste publikation undersöker den barocka nyhetsmarknaden.

Lars N. Henningsen

Lars N. Henningsen (f. 1950) var først arkivar i Rigsarkivet Aabenraa og 1989–2012 leder af Arkiv- og forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg. Har skrevet talrige bøger og afhandlinger om hertugdømmet Slesvigs økonomiske og sociale historie især i 1700-tallet og om det danske mindretal i Sydslesvig.

Finn Erhard Johannessen

Finn Erhard Johannessen (f. 1955) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har særlig arbeidet med økonomisk og militær historie i tidlig-moderne tid og har utgitt atskillige bøker og artikler.

Kimmo Katajala

Kimmo Katajala (b. 1958) is a professor of history at the University of Eastern Finland, Joensuu campus. His research interests include topics like early modern social conflicts, history of borders, history of memory and urban history. His recent publications touch upon history of cartography, urban segregation and state building processes.

Kasper Kepsu

Kasper Kepsu (f. 1978) är verksam på Åbo Akademi och intresserar sig för tidigmodern politisk kultur, gränsområden, statsformation och stadshistoria. Han disputerade 2014 med avhandlingen Den besvärliga provinsen, som handlar om Ingermanland som svensk provins. Efter disputationen har han forskat om staden Nyen och dess borgerskap.

Tiina Miettinen

Tiina Miettinen (b. 1968), PhD, is a researcher in the Faculty of Social Sciences, History at the University of Tampere. She has studied single women’s life cycles and families in early modern Finland. Her other interests are manor houses and ancient genealogical manuscripts. She has published books and articles on family history.

Jørgen Mührmann-Lund

Jørgen Mührmann-Lund (f. 1964) er ph.d. i historie med speciale i politihistorie. Han har skrevet artikler om dette og andre emner indenfor tidligmoderne tid. I 2019 udgav han sin afhandling om det danske politis tilblivelse under enevælden.

Øystein Rian

Øystein Rian (f. 1945) er professor emeritus i tidlig nytids historie ved Universitetet i Oslo. Hans hovedfelt er politisk historie i Danmark-Norge 1536–1814.

Ola Teige

Ola Teige (f. 1975) er førsteamanuensis i historie ved Høgskulen i Volda. Hans hovedfelt er Danmark-Norges sosiale og politiske historie i tidlig nytid. Han har særlig arbeidet med nettverk, eliter, embetsverk, korrupsjon og byhistorie. I tillegg har han også publisert artikler og bøker om krigs- og kriminalhistorie, etterretningshistorie og om Skandinavia i første verdenskrig.

Jakob Ørnbjerg

Jakob Ørnbjerg (f. 1976) er ph.d., kulturhistoriker og forfatter. Han forsker i dansk by- og kulturhistorie 1550–1800, og har skrevet flere bøger og flere artikler om Aalborgs og Nordjyllands historie.

Cover Image
Published
May 23, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202716257

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202759773

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202759780

Details about the available publication format: XML

XML
9788202759797

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202746308