Music Technology in Education – Channeling and Challenging Perspectives

Volume editors:
Øyvind Johan Eiksund, Elin Angelo, Jens Knigge
Chapter authors:
Øyvind Johan Eiksund, Elin Angelo, Jens Knigge, Jan-Olof Gullö, Eirik Askerøi, Robin Støckert, Andreas Bergsland, Anna Xambó, Thomas Nguyen, Ola Buan Øien, Andreas Waaler Røshol, Eirik Sørbø, Egil Reistadbakk, Bjørn-Terje Bandlien

Synopsis

This anthology presents research projects that examine the intersection between music, technology and education from a variety of perspectives. The contributors are from a range of educational programs within traditional pre-, primary and lower secondary school education, as well as music performance and technology educational programs. Data for the studies stems from primary and lower secondary school, as well as informal learning environments, in addition to the contributors’ respective education programs. The research projects examine a wide range of topics such as gamification of ukulele and song teaching, composition with iPads in the classroom, live looping as an approach to ensemble conducting, authentic music technology learning spaces, music-making in the “laptop-era”, sound, the notion of net-based presence, and challenges in higher electronic music education. As this anthology is the first publication in the MusPed:Research series, it also contains an introductory chapter about the series and the research network Musikkpedagogikk i utdanning (MiU). This anthology makes a distinct contribution to the research field of music technology in education and questions educational practices in the school and higher educational levels, the goals and content of music education, and our understanding of music and music creation in itself.

Sammendrag: 

I denne antologien presenteres forskingsprosjekter som hvert på sin måte undersøker møtet mellom musikk, teknologi og utdanning. Forfatterne i antologien kommer fra ulike utdanningsprogrammer, der både tradisjonelle barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanninger så vel som faglærer-, utøvende musikk- og musikkteknologiutdanninger er representert. Prosjektene henter datamateriale fra de respektive utdanningene, men også fra musikkfaget i grunnskolen samt fra mer uformelle læringsarenaer. Forskningsarbeidene i antologien undersøker blant annet spillifisering av ukulele- og sangundervisning, komposisjon med iPad i klasserommet, live looping i ensembleledelse, autentiske musikkteknologiske læringsrom, musikkskaping i «laptop-æraen», sound, opplevelsen av nettbasert nærvær og utfordringer i høyere musikkteknologisk utdanning. Som første utgivelse i skriftserien MusPed:Research inneholder antologien også et eget introduksjonskapittel som omhandler skriftserien og forskningsnettverket Musikkpedagogikk i utdanning (MiU). Antologien stiller spørsmål ved etablert didaktisk praksis i musikkfaget i grunnskole og høyere utdanning, ved musikkutdanningens mål og innhold samt ved selve forståelsen av musikk og musikkskaping som sådan, og er et bidrag til voksende skandinaviske og internasjonale forskningsfelt om musikkteknologi i utdanningskontekster.

 

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Øyvind Johan Eiksund

Øyvind Johan Eiksund (PhD) is associate professor of music at Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Teacher Education. His research interests include music technology, community and amateur music, music sociology, and choir and songrelated research. Further information: https://www.ntnu.edu/employees/oyvind.j.eiksund

Elin Angelo

Elin Angelo (PhD) is professor of music education at Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Teacher Education. Her research interests include higher music education, music teacher education, music and art school-related research and professionalism. Further information: https://www.ntnu.edu/employees/elin.angelo

Jens Knigge

Jens Knigge (Dr. phil) is professor of music education at Nord University, Faculty of Education and Arts, Campus Levanger. His research interests include music teacher education, musical competency development, and psychological aspects of musical teaching and learning. Further information: http://jensknigge.info

Jan-Olof Gullö

Jan-Olof Gullö (PhD) has a professional background as a musician (double bass/electric bass), record producer and television producer. Gullö now holds the position as professor and artistic and scientific representative in Music and Media Production at the Academy of Folk Music, Jazz, and Music and Media Production, Royal College of Music in Stockholm, Sweden (www.kmh.se)

Eirik Askerøi

Eirik Askerøi (PhD) is associate professor of music at Inland Norway University of Applied Sciences (HINN), Department of Arts and Cultural Studies. His research interests include popular music, production aesthetics, recording history, music education and children’s music. Further information: https://eng.inn.no/about-inn university/employees/eirik-askeroi

Robin Støckert

Robin Støckert is an assistant professor at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Mathematical Sciences. His research interests are within music technology, cross campus education and future learning spaces. Further information: https://www.ntnu.no/ansatte/robin.stockert

Andreas Bergsland

Andreas Bergsland (PhD) is associate professor at the Music Technology Group, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Music. His research interests are interactive dance, music and movement, electroacoustic music, and inclusive music technology. Further information at: http://folk.ntnu.no/andbe/

Anna Xambó

Anna Xambó (PhD) is senior lecturer in music and audio technology at De Montfort University (DMU) and member of Music, Technology and Innovation – Institute of Sonic Creativity (MTI^2). Her research interests focus on sound and music computing, new interfaces for music performance, and HCI/CSCW for music performance. Further information: http://annaxambo.me

Thomas Nguyen

Thomas Nguyen is assistant professor of music at Queen Maud University College of Early Childhood Education (DMMH). His research interests include music education, music psychology, music composition, music technology, music theory, and music history. Further information: https://dmmh.no/om-dmmh/ansatte/thomas-nguyen.

Ola Buan Øien

Ola Buan Øien is associate professor of music at Nord University, Faculty of Education and Arts. He is also a candidate in the program for PhD in the study of professional practice at Nord University. His research interests include higher music education, music teacher education, musical leadership, arts-based research and music technology. Further information: https://www.nord.no/no/ansatte/ola-buan-oeien

Andreas Waaler Røshol

Andreas Waaler Røshol is PhD research fellow and program leader for the bachelor in electronic music at the University of Agder (UiA), department of popular music. His research focuses on the creative practice of contemporary popular music-making from a pedagogical and artistic perspective. Further information: https://www.uia.no/en/kk/profile/andrwr13

Eirik Sørbø

Eirik Sørbø is a PhD research fellow at the Department of Popular Music at the University of Agder in Norway. His research interests include higher music education, music technology, music pedagogy, critical pedagogy, and subjectification in popular music education. Further information: https://www.uia.no/kk/profil/eiriks05

Egil Reistadbakk

Egil Reistadbakk is assistant professor of music at Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Teacher Education. His research interests include music technology, popular music pedagogies,
aesthetic approaches to learning, and digital performance. Further information: https://www.ntnu.edu/employees/egil.reistadbakk

Bjørn-Terje Bandlien

Bjørn-Terje Bandlien (PhD) is associate professor of music at Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Teacher Education. His research interests include music learning and teaching, music technology in music education, pupils’ composing music, design theory and performative inquiry. Further information: https://www.ntnu.no/ansatte/bjorn.t.bandlien

Cover Image
Published
October 14, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202652258

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202696894

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202696900

Details about the available publication format: XML

XML
9788202696917
Series
Online ISSN
2703-7843